Home JABLANICA Ovo je radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Jablanici za Kurban bajram

Ovo je radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Jablanici za Kurban bajram

153

Na osnovu člana 9. stav (2) Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine HNK“, broj: 12/17), člana 6. stav (2) Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj: 11/23), Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove, po službenoj dužnosti, d o n o s i:

 

O D L U K U

O PRODUŽENJU RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

U POVODU VJERSKOG PRAZNIKA – KURBAN BAJRAMA

 

Član 1.

 

Ugostiteljskim objektima iz člana 6. stav (1) tačka a) iz grupe „Restorani“ i „Barovi“, koji posluju na području općine Jablanica, odobrava se produženo radno vrijeme do 2:00 sata u povodu obilježavanja vjerskog praznika – Kurban bajrama, za dane 16.06.2024. i 17.06.2024. godine.

 

Član 2.

 

Za vrijeme trajanja produženog radnog vremena objekti iz člana 1. ove Odluke dužni su se pridržavati propisa o zaštiti od buke i mjera za održavanje javnog reda i mira.

 

Član 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Facebook Comments Box