Home JABLANICA JU “Pčelica” Jablanica: Konkurs za upis djece u pedagošku 2024/25 godinu

JU “Pčelica” Jablanica: Konkurs za upis djece u pedagošku 2024/25 godinu

287

JU “Pčelica” Jablanica objavljuje konkurs za upis djece u pedagošku 2024/25 godinu, a konkurs je otvoren od 10.6. do 20.6. 2024. godine.

Roditelji koji upisuju dijeteu obdanište dužni su uz zahtjev za upis priložiti i sljedeću dokumentaciju:

-Rodni list djeteta

-Kopija kartona vakcinacije

-Dokaz o zaposlenju roditelja

-Ljekarsko uvjerenje koje se dostavlja pri polasku djeteta u obdanište

Prioritet pri prijemu odnosno upisu imaju djeca:

-Bez roditelja

-Samohranih roditelja

-Čija su oba roditelja zaposlena

 

Zahtjev za upis sa potrebnom dokumentacijom djeteta moguće je predati u prostorijama vrtića svaki radni dan od 09h do 12h. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 036/752-762.

Facebook Comments Box