Home VIJESTI KANTON OTVOREN KONKURS Općinski sud u Konjicu zapošljava

OTVOREN KONKURS Općinski sud u Konjicu zapošljava

624

Na osnovu čl. 31. i 48. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine u F BiH, broj 38/05, 22/06, 72/10, 7/13, 52/14 i 85/21), čl. 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj 49/05 i 103/21), čl. 23. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Konjicu i Odluke Vlade HNŽ/K, o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos službenika i namještenika u pravosudnim tijelima HNŽ/K, br. 01-1-02-1286/24, os 23.05.2024. godine, predsjednica Suda raspisuje

 

J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos

na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Konjicu

 

  1. Viši referent – asistent suca (daktilograf) – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
  2. Spremačica radnog prostora – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Integralni dio teksta na slijedećem linku:

 

https://portalfo1.pravosudje.ba/vstvfo-api/vijest/download/131733

Facebook Comments Box