Home VIJESTI BIH Objavljujemo dokumente: Evo zašto su kažnjeni inspektori Granične policije, ko se štitio...

Objavljujemo dokumente: Evo zašto su kažnjeni inspektori Granične policije, ko se štitio na Sky-u

345

Spomenka Markulj je obnašala i funkciju kontakt-tačke s EUROPOL-om, ali je smijenjena

Avaz Logo

EKSKLUZIVNO

Objavljujemo dokumente: Evo zašto su kažnjeni inspektori Granične policije, ko se štitio na Sky-u

Spomenka Markulj je obnašala i funkciju kontakt-tačke s EUROPOL-om, ali je smijenjena

Disciplinska komisija za policijske službenike Granične policije BiH u procesu koji je pokrenut protiv bivše šefice Odsjeka za istrage Spomenke Markulj i drugih zvaničnika ove institucije okončala je glavni pretres prije više od dvije sedmice.

Komisija je 12. jula ove godine utvrdila disciplinsku odgovornost Markulj i bivših inspektora ovog odsjeka Edina Husomanovića i Sanje Kriještorac.

Spomenka Markulj je obnašala i funkciju kontakt-tačke s EUROPOL-om, ali je smijenjena.

Granična policija BiH je Tužilaštvu BiH podnijela Službeni izvještaj o poduzetim mjerama i radnjama u vezi radnji inspektora, koji su bili predmet ovog disciplinskog postupka.

U dokumentu koji posjeduje portal „Avaza“ Spomenka Markulj kriva je jer je dana 18.01.2023. godine, dok je obavljala poslove ”Šef Odsjeka za istrage” u Centralnom istražnom uredu u Odsjeku za istrage odbila da postupi po zakonitoj zapovjedi policijskog službenika Granične policije BiH Kosovac Adnana, raspoređenog na poslove ”Načelnika” Centralnog istražnog ureda, koji joj je tada bio neposredno nadređeni, dok je ista bila raspoređena da obavlja poslove ”Šef Odsjeka za istrage” u Centralnom istražnom uredu u Odsjeku za istrage.

Teža povreda službene dužnosti

Ona je počinila težu povredu službene dužnosti. Kako se navodi u dokumentu, zapovijed koja joj je ponovljena više puta tokom dana 18.01.2023.godine, dana 19.01.2023. godine, dana 20.01.2023. godine nije izvršila, ni dana 19.01.2023. godine, ni dana 20.01.2023. godine odnosno nju nije izvršila do dana 24.01.2023. godine, a koja zapovijed se odnosila na realiziranje poslova i zadataka naloženih Naredbom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koja je izdata od strane tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine Vedrane Mijović, kojom je traženo formiranje zajedničkog istražnog tima policijskih službenika Granične policije BiH i Državne agencije za istrage i zaštitu za rad na predmetu navedenog Tužilaštva, u cilju provjere operativnih saznanja i izvršenja analize i analitičke obrade kriptovane aplikacije SKY ECC kodova dostavljanih od strane EUROPOL-a koju je koristila osoba Radoica Vuković, koja Naredba joj je dostavljena putem DMS-a Granične policije BiH od strane policijskog službenika Granične policije BiH Kosovac Adnana, raspoređenog na poslove ”Načelnika” u Centralnom istražnom uredu dana 17.01.2023. godine, te joj je pored toga on usmeno izdao zapovjedi u pogledu realiziranja iste Naredbe u gore navedene dane.

Kriptovana aplikacija

Kako navode, kojom prilikom je od Spomenke Markulj zahtijevano da se policijskim službenicima Granične policije BiH koji su raspoređeni u Centralni istražni ured navedenim u Naredbi Tužilašvta BiH, Zerem Mirzi, Čengić Tariku, Saši Jerkiću, Mersudinu Omerhodžiću omogući pristup kodovima, odnosno podacima iz kodova koji su bili na raspolaganju u Centralnom istražnom uredu, Odsjek za istrage, što je Spomenka Markulj odbila izvršiti, iako su ona odnosno policijski službenici raspoređeni u Centralni istražni ured Odsjek za istrage, i gdje je ona šef Odsjeka, kojima je neposredno nadređena, Edin Husomanović i Sanja Kriještorac raspolagali sa kriptovanom aplikacijom SKY kodova koji su im dostavljeni aktom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela ”EUROPOL” od 09.01.2023. godine, a što je Centralnom istražnom uredu Odsjeku za istrage dostavljeno dana 11.01.2023. godine, pa je u vezi sa neizvršavanjem navedene zapovjedi, a koristeći pogodne telefonske aplikacje, prema izjavi Spomenke Markulj, aplikaciju ”Signal”, koje je imala instalirane na svom uređaju, ostvarila pisanu komunikaciju sa Glavnim tužiteljem Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milenkom Kajganićem putem iste aplikacije, prezentirajući gore naložene aktivnosti po prethodno navedenoj Naredbi tužiteljice Tužilaštva BiH Vedrane Mijović kao okolnost koja je dovela do toga da se nalaze ”u suludoj situaciji” i da je zbog izdavanja navedene Naredbe, a u vezi sa kojim je izdata i zapovijed načelnika Kosovac Adnana, situacija ”više nego nenormalna”, dovodeći u vezi izdavanje usmene zapovjedi tužiteljice Tužilaštva BiH Maje Ilić Stupar, koja je u vezi sa navedenom kriptovanom aplikacijom SKY ECC kodova za osobu Vuković Radoicu već prethodno izdala usmenu Naredbu po drugom osnovu, odnosno osnovu krijumčarenja akciznih roba i pismenu Naredbu tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine Vedrane Mijović koja je navedenu naredbu izdala za istu osobu i iste kodove, a u vezi sa neovlaštenim prometom opojnih droga, te je u vezi sa okolnostima po kojima je odbila da izvrši zapovijed koju joj je izdao načelnik Centralnog istražnog ureda Adnan Kosovac, učestvovala na sastanku koji je tražio policijski službenik Edin Husomanović, sa tužiteljicom Tužilaštva Bosne i Hercegovine Vedranom Mijović.

Isključenje iz rada

Na tom sastanku bio je prisutan i tužilac Tužilaštva BiH Pašić Džermin, koji sastanak je i održan dana 23.01.2023. godine u službenim prostorijama Tužilaštva BiH, gdje je na tom sastanku prezentirajući navedenim tužiocima podatke koji nisu odgovarali stvarnim okolnostima, i to da se donošenjem navedene naredbe isključuje iz rada Odsjek za istrage, prezentirajući izdavanja navedene Naredbe i radnje u vezi sa tom Naredbom ”kao sukob nadležnosti” unutar Granične policije BiH, te inzistirajući da rad na navedenom predmetu mogu nastaviti isključivo policijski službenici iz Odsjeka za istrage kojima je ona šef, policijski službenici Edin Husomanović i Sanja Kriještorac, nastojeći iz njoj znanih razloga na taj način onemogućiti pristup traženim kodovima i podatcima drugim policijskim službenicima Centralnog istražnog ureda Granične policije Bosne i Hercegovine, te na taj način ograničavajući i poduzimanje radnji iz Naredbe u vezi sa navedenim predmetom policijskim službenicima Državne agencije za istrage i zaštitu, koji su određeni za postupanje po Naredbi Tužiteljstva Bosne i Hercegovine i opravdati svoje ne postupanje po zapovjedi načelnika i Naredbi Tužiteljstva BiH, što je odbijeno kao neutemeljeno, bez valjanih argumenata i osnova od strane navedenih tužilaca o čemu je sačinjen i Zapisnik sa sastanka održanog u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine dana 23.01.2023. godine.

Komunikacija između Vukovića i određene osobe

Konstatovano je da naredbe tužiteljica Tužilaštva BiH Maje Ilić Stupar i Vedrane Mijović nisu oprečne ili kontradiktorne, da je potrebno postupiti po naredbi Vedrane Mijović koja se neće izmijeniti, da službenici iz Odsjeka za istrage nisu isključeni iz postupanja po navedenim naredbama, te je ponovno od strane Tužilaštva BiH zatraženo realiziranje Naredbe od dana 17.01.2023. godine u što kraćem roku, a najkraće do dana 27.01.2023. godine, te je Tužilaštvo BiH a u vezi sa navedenom Naredbom Graničnoj policiji BiH dostavilo akt od 23.01.2023. godine kojim nalaže Graničnoj policiji BiH da izvrši analizu i analitičku obradu kripotovane aplikacije SKY ECC kodova dostavljenih od strane EUROPOL- a za osobu Radoica Vuković, koja je u posjedu Granične policije BiH, u što kraćem roku a najkasnije do petka 27.01.2023. godine, da bi nakon što je dana 24.01.2023. godine policijskim službenicima Granične policije Bosne i Hercegovine koji su navedeni u Naredbi omogućen pristup traženim kodovima, policijski službenici Sanja Kriještorac i Edin Husomanović sačinili službenu zabilješku od 25.01.2023. godine u kojoj je navedeno da je pregledom kodova koje je koristio Vuković Radoica utvrđena komunikacija između Vuković Radoice i određene osobe, gdje se u vezi sa određenim okolnostima koje mogu ukazivati na nezakonito odavanja podataka iz istrage u Operativnoj akciji kodnog naziva ”Wolf” i o provođenju drugih službenih radnji, neovlaštenim osobama, odnosno osobama koje su osumnjičene za činjenje kaznenih djela i koje su bile obuhvaćene radnjama navedene operativne akcije i drugih službenih radnji i da te podatke neovlašteno daju policijski službenici Granične policije Bosne i Hercegovine, odnosno policijski službenici Centralnog istražnog ureda, osoba Sanja koja je imala pristup službenim podatcima kojima je raspolagala Granična policija BiH, kao i osoba Edin, a policijski službenici Sanja Kriještorac i Edin Husomanović su u vrijeme sporne komunikacije bili postupajući inspektori Centralnog istražnog ureda, raspoređeni u Odsjek za istrage, koji su postupali u Operativnoj akciji kodnog naziva ”Wolf”, daljom analizom koju je izvršio Centralni istražni ured utvrđen je niz komunikacija koje upućuju na nezakonite aktivnosti policijskih službenika Granične policije BiH i neovlašteno odavanje službenih podataka osobama koje se sumnjiče za počinjena krivična djela na koje se odnosi i navedena Operativna akcija, o predstojećem poduzimanju radnju u provođenju Operativne akcije kodnog naziva ”Wolf” od strane policijskih službenika Granične policije BiH koji su bili uključeni u realiziranje Operativne akcije kodnog naziva ”Wolf” o čemu je sačinjan analiza Centralnog istražnog ureda od 04.04.2023. godine, odnosno analiza je sačinjena iz sadržaja komunikacije koji je bio na raspolaganju policijskim službenicima Centralnog istražnog ureda, Odsjek za istrage Husomanović Edinu i Sanji Kriještorac od dana 11.01.2023. godine do 25.01.2023. godine, dok im je bila neposredno pretpostavljena Spomenka Markulj, da bi u vezi sa navedenim okolnostima o nepostupanju po zapovjedi načelnika Centralnog istražnog ureda Kosovac Adnana i Naredbi tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine Vedarne Mijović, policijske službenice Granične policije Bosne i Hercegovine Spomenke Markulj i okolnosti koje su dovele do takvog ponašanja te službenice, bilo objavljeno u više javnih glasila i javno dostupnih sredstava informiranja, što narušava ugled Granične policije Bosne i Hercegovine u javnost.

Kako se navodi, sam način postupanja u navedenom slučaju narušio je ugled i u institucijama koje su bile uključene u provođenje navedenih aktivnosti, prvenstveno Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Državne agencije za istrage i zaštitu i EUROPOL-u.

Facebook Comments Box